poniedziałek, 9 października 2017

Przekazujemy zaproszenie na przegląd kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Drzewica „Rewia Sztuki Ludowej Drzewica 2017”. Celem Rewii jest przede wszystkim promowanie regionalnego i lokalnego dorobku kultury województwa łódzkiego, w tym ziemi drzewickiej, podniesienie rangi sztuki ludowej oraz integracja społeczności lokalnej.

15 października 2017 (niedziela), Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy.

PTL Oddział w Łodzi objął wydarzenie patronatem merytorycznym.


poniedziałek, 11 września 2017

Z radością przekazujemy zaproszenie na tegoroczną edycję festiwalu FOLK ATTACK w Opocznie

Wydarzenie, którego PTL Oddział w Łodzi ma zaszczyt być partnerem, odbędzie się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. 

Festiwalowi towarzyszyć będzie konferencja popularno-naukowa poświęconą muzyce ludowej regionu opoczyńskiego, w której udział wezmą m.in. członkowie naszego Oddziału :).wtorek, 11 kwietnia 2017


środa, 1 marca 2017

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Łodzi zawiadamia, 

że 23 marca 2017 roku (czwartek) 
o godzinie 16:15, a o godz. 16:30 w drugim terminie, 
w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego
 (ul. Lindleya 3/5, II piętro, sala nr 219) 
odbędzie się Walne Zebranie Członków Oddziału.

Uprzejmie prosimy o przybycie.

sobota, 25 lutego 2017

Za nami bardzo udane i ciekawe popołudnie w Łódzkim Domu Kultury - spotkanie z dr Moniką Kujawską, połączone z promocją książki Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych. Słownik Adam Fischera.

Dziękujemy Autorce, licznie przybyłym Gościom oraz niezawodnemu Zespołowi z Działu Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionu w ŁDK.