czwartek, 9 maja 2024


IV Wiosenne Seminarium Muzeologiczne

Muzeum etnograficzne na rozdrożu

W dniach 13-15 maja 2024 r. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Łodzi, Dom Misyjny św. Stanisława Kostki w Chludowie, Redakcja czasopisma „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej” wraz z Sekcją Muzeologiczną Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Katedrą Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizują IV Wiosenne Seminarium Muzeologiczne pt. „Muzeum etnograficzne na rozdrożu”.

Spotkanie poświęcone będzie współczesnej sytuacji i kondycji polskiego muzealnictwa o tematyce etnograficznej. W początku XXI wieku, na szerszą skalę zaczęto wprowadzać w Polsce zasady „Nowej Muzeologii”. Odbyło się kilka konferencji poświęconych temu zagadnieniu, a tematyka muzeologiczna, ograniczająca się wcześniej przeważnie do środowiska muzealników, w sposób znaczący stała się obiektem zainteresowań także polskich badaczy akademickich. W roku 2010 ukazała się publikacja Muzeum XXI wieku - teoria i praxis, będąca pokłosiem spotkania zorganizowanego przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. W roku 2012 powstało czasopismo „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, które swój pierwszy numer (2014) poświęciło wizji współczesnego muzeum etnograficznego. Rozpisana przez Redakcję ankieta pozwoliła wówczas na uzyskanie interesujących wizji dobrego, nowoczesnego muzeum etnograficznego i sprecyzowanie widocznych w tym zakresie potrzeb. Celem planowanego spotkania jest zestawienie ówczesnych wyobrażeń dotyczących polskiego muzealnictwa o tematyce etnograficznej z polską rzeczywistością roku 2024. Punktem wyjścia do rozważań będą następujące zagadnienia:

1. Czym jest dzisiaj w Polsce muzeum o tematyce etnograficznej i jaka jest jego współczesna rola?

2. Jakie jest miejsce muzeów etnograficznych w systemie polskiego muzealnictwa? Muzeum etnograficzne versus muzea sztuki i muzea historyczne?

3. Jakie są współczesne kierunki dokumentacji i budowania kolekcji w muzeach etnograficznych? Jak zmieniły się obszary kolekcjonowania? Jakie postawy przyjmują muzea etnograficzne wobec zasady zbywalności obiektów? A jakie wobec idei dekolonizacji? (współpraca ze społecznościami źródłowymi, zwrot obiektów przejętych w sposób wątpliwy etycznie lub prawnie itd.)

4. W jaki sposób muzea prowadzą prace badawcze i uczestniczą we współczesnych nurtach etnologii/antropologii kulturowej?    

5. Jakie relacje łączą muzea etnograficzne z etnologią akademicką?

6. Czy i w jakim zakresie muzea prowadzą współpracę międzynarodową?

7. Jaki charakter ma dzisiaj działalność edukacyjna? Jakie są zakresy i formy edukacji i partycypacji zewnętrznej?

8. Na jakie problemy napotykają polskie muzea etnograficzne w ramach współpracy z otoczeniem zewnętrznym?

Seminarium odbędzie się w Domu Misyjnym Księży Werbistów w Chludowie.

Rada Naukowa:

Prof. dr hab. Jan Jacek Pawlik SVD – em. prac. UWM w Olsztynie

Prof. dr hab. Jan Święch – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

dr Hubert Czachowski – Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w

Toruniu

Opiekun naukowy spotkania:

dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska (em. prof. UMK) – PTL /Oddział w Łodzi

Sekretarze:

dr Damian Kasprzyk – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego,

PTL/Oddział w Łodzi

dr Rafał Kleśta-Nawrocki – Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu

Mikołaja Kopernika w Toruniu, PTL/Oddział w Toruniupiątek, 15 marca 2024

Zachęcamy do obejrzenia migawek z konferencji „Biografistyka w perspektywie antropologicznej”, która odbyła się w Łodzi w dniach 7–8 marca 2024 r. Wydarzenie współorganizowaliśmy w ramach projektu „ETNoznawcy. Budowa portalu wiedzy oraz promocja i upowszechnianie dorobku polskiej etnografii” (środki z programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”; nr projektu NdS/548748/2022/2022).

Pełna fotorelacja dostępna jest na Flickr WFH UŁ: https://www.flickr.com/photos/199256547@N08/albums/72177720315423468/with/53585345599 (fot. M. Kowalski).

Organizatorami wydarzenia byli Polskie Towarzystwo Ludoznawcze / Polish Ethnological Society, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Oddział w Łodzi, Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytet Łódzki, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Komitetem Nauk Etnologicznych PAN.środa, 28 lutego 2024

Prezentujemy program współorganizowanej przez nasz Oddział konferencji naukowej Biografistyka w perspektywie antropologicznej.

Pobierz program

Będzie to spotkanie o charakterze interdyscyplinarnym, stanowiące pole wymiany doświadczeń z zakresu biografistyki jako ważnego narzędzia metodologicznego, szczególnie dla badań etnograficznych, historycznych i socjologicznych. W ramach konferencji proponujemy dyskusję nad pojęciami, metodami i problemami towarzyszącymi uprawianiu biografistyki oraz refleksję na temat potrzeby tego rodzaju badań.

7–8 marca 2024 roku, Łódź


Organizatorami konferencji są:

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze / Polish Ethnological Society

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział w Łodzi

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego

Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytet Łódzki 

we współpracy z Komitetem Nauk Etnologicznych PAN


Konferencja realizowana w ramach projektu „ETNoznawcy. Budowa portalu wiedzy oraz promocja i upowszechnianie dorobku polskiej etnografii” dofinansowana jest ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” (nr projektu NdS/548748/2022/2022).piątek, 9 lutego 2024

 Wszystkiego najlepszego!

Razem z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego oraz wszystkimi etnografami, etnologami i antropologami kultury (z wykształcenia, z chęci, z wyboru i z zamiłowania) świętujemy dzisiaj Ogólnopolski Dzień Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej!

Okazja jest piękna – 129 urodziny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, które powstało 9 lutego 1895 r. we Lwowie.

Z tej okazji przygotowaliśmy krótką opowieść o naszych łódzkich, etnologicznych adresach. Zapraszamy na fotospacer ze wspomnieniami!


Zapraszamy też na kanał Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w serwisie YouTube, czekają tam opowieści o innych ETNOmiejscach: https://www.youtube.com/@ptl1895

czwartek, 21 grudnia 2023